Det är dags för en förändring - en stor förändring!

Vi är fastlåsta i en samhällsmodell som kräver ständig ekonomisk tillväxt för att fungera. Allt mer tyder på att det nog är en ohållbar modell på sikt. Men trots alla varningssignaler lyser tillväxtfrågan med sin frånvaro inom politiken och samhällsdebatten.

Vi skulle kunna påbörja diskussionen nu och hitta nya lösningar i god tid. Men istället låtsas de flesta som att problemet inte finns. Vi anser att det är hög tid att på ett öppet och ödmjukt sätt se över vår inställning till produktion, konsumtion och tillväxt. Låt oss släppa loss kreativiteten i samhället och hitta en långsiktigt hållbar väg.

Det är dags att fundera på hur Steg 3 skulle kunna se ut.

 

Nyheter

Fem fantastiska föreläsningar om tillväxt

Vi bjöd under våren in några kloka Steg 3 medlemmar att tolka ämnet Hur ser en framtid utan tillväxt ut. Här är resultatet, fem mycket sevärda och inspirerande framställningar om varför vi ska bry oss och vad som kan göras. Håll till godo! Under hösten kommer fler bjudas in.

Stina Oscarsson - Kultur för en (o)hållbar utveckling

Anders Wijkman - Vi behöver en ny ekonomisk logik

Debattinlägg: Sverige behöver en beredskap för utebliven tillväxt

Den senaste veckan har kritik kommit mot Miljöpartiets kongressbeslut på att man ska verka för en ekonomi som inte är beroende av ekonomisk tillväxt. Detta har kallats tillväxtfientligt av debattörer, bland annat av statsminister Fredrik Reinfeldt. Men att vilja vara tillväxtoberoende är något helt annat än att vara emot tillväxt. Mycket tyder på att den typ av ekonomisk tillväxt vi haft under modern tid inte ens kommer var möjlig att åstadkomma i framtiden, vare sig vi vill eller ej. Miljöpartiet sällar sig glädjande nog nu till oss som inser att vi inte kan satsa alla kort på att fortsatt tillväxt ska trygga framtidens välfärd och ekonomi.

Steg 3 välkomnar utredning om komplement till BNP

Regeringen tillkännagav den 28 maj att man tillsatt en utredning som ska föreslå kompletterande mått till BNP för att mäta sociala, ekonomiska och miljömässiga perspektiv i det svenska samhället. Utredningen ska kartlägga befintliga mått på livskvalitet och föreslå nya indikatorer.

Steg 3 har länge förordat att BNP inte bör vara det viktigaste måttet på samhällets framgång och denna utredning ser ut att vara ett steg en riktning där BNP ges mindre tyngd. Men de indikatorer som tas fram måste också till fullo implementeras och ges större vikt än BNP.

Sidor