Det är dags för en förändring - en stor förändring!

Vi är fastlåsta i en samhällsmodell som kräver ständig ekonomisk tillväxt för att fungera. Allt mer tyder på att det nog är en ohållbar modell på sikt. Men trots alla varningssignaler lyser tillväxtfrågan med sin frånvaro inom politiken och samhällsdebatten.

Vi skulle kunna påbörja diskussionen nu och hitta nya lösningar i god tid. Men istället låtsas de flesta som att problemet inte finns. Vi anser att det är hög tid att på ett öppet och ödmjukt sätt se över vår inställning till produktion, konsumtion och tillväxt. Låt oss släppa loss kreativiteten i samhället och hitta en långsiktigt hållbar väg.

Det är dags att fundera på hur Steg 3 skulle kunna se ut.

 

Nyheter

Ta del av vårt riksdagsseminarium!

Den 27 november anordnade Steg 3 tillsammans med Sara Karlsson (S) ett seminarium i riksdagen på temat "Vad händer med välfärden om tillväxten tar slut?"

Steg 3 i debatten

Den senaste tiden har Steg 3 varit väldigt aktivt i samhällsdebatten.

Tre Steg 3-medlemmar skrev i Göteborgsposten på en köpfri dag om att vi måste erkänna att konsumtionen måste minska.

Steg 3 publicerar förslag på utredningsdirektiv

Steg 3 vill att den nya regeringen tillsätter en utredning som undersöker vilka utmaningar nolltillväxt och negativ i Sverige respektive globalt kan orsaka samt hur man kan förebygga och lösa dessa utmaningar. Man ska med andra ord utreda vilka faktorer som gör samhället beroende av BNP-tillväxt och vad man kan göra för att minska det beroendet.

Sidor